Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

Ekonomia na co dzień w szkole

Program Ekonomia na co dzień jest propozycją z zakresu edukacji ekonomicznej i doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum oraz rozwijania wśród nich postaw przedsiębiorczych. Wdrażany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.
Systematycznie rozszerzany jest o nowe materiały edukacyjne. Skierowany jest  do nauczycieli szkół gimnazjalnych. Podstawowe zadanie programu określono jako przygotowanie młodych ludzi do pełnienia przyszłych ról społecznych, przede wszystkim roli przedsiębiorcy, pracownika oraz członka zespołu pracującego na rzecz wspólnoty. Ważną zaletą programu jest jego interdyscyplinarność. Uwzględnienie różnorodnych form pracy z młodzieżą  warunkuje kształtowanie kreatywnych postaw uczniów wobec problemów -  zwiększenie  aktywności, postawy twórczej.   Umiejętności i wiedzę uczniowie zdobywają w działaniu, poprzez bezpośrednie doświadczenia.
Założeniem programu jest inicjowanie i skuteczne wspieranie jakościowej zmiany w zakresie edukacji ekonomicznej i doradztwa zawodowego w gimnazjum poprzez:

  1. Przygotowanie nauczycieli do wspierania rozwoju ucznia, podejmowania różnych form aktywności, realizacji projektów edukacyjnych w  środowisku szkolnym i lokalnym.
  2. Wyposażenie nauczycieli w materiały edukacyjne oraz narzędzia dydaktyczne pozwalające w atrakcyjny i przystępny dla gimnazjalisty sposób realizować tematykę ekonomiczną i doradztwo zawodowe.
  3. Podniesienie efektywności przekazywania wiedzy ekonomicznej poprzez włączanie w proces nauczania innych członków rady pedagogicznej oraz nawiązywanie współpracy ze środowiskiem biznesu.